Zobacz wszystkie nowości


Zobacz wszystkie wyprzedawane

Thumb_13-depo

Złoża bursztynu bałtyckiego

26-07-2016
Żywica wypływała ze zranień, pęknięć pni drzew i konarów tworząc nacieki, sople; spływała i kapała na glebę, ewentualnie pozostawała wewnątrz pni drzew. Drzewa bursztynowe...
Thumb_12-drzew

Drzewo bursztynowe

26-07-2016
Do niedawna, za producenta żywicy bursztynowej uważano sosnę żywicodajną – Pinus succinifera. Jest to nazwa zbiorcza zastosowana do określenia kilku podobnych gatunków drzew sosnowych.
Thumb_11-las

Las bursztynowy

26-07-2016
Bursztyn bałtycki powstawał w trzeciorzędowym okresie górnego eocenu i dolnego oligocenu około 40-35 lat. W tym czasie klimat był znacznie cieplejszy, a rozkład lądów i mórz inny niż...
Thumb_10-konik

Manufaktura konigsberska

26-07-2016
W książce „Die Staatliche Bernstein-Manufaktur Konigsberg 1926-1945” wydaną przez Ulfa Erichsona – dyrektora Muzeum Bursztynu w Ribnitz-Damgarten przedstawiono liczne wyroby wyroby i...
Thumb_9-plaza

Inne żywice kopalne.

07-07-2016
W ciągu historii Ziemi wielokrotnie pojawiały się warunki sprzyjające powstawaniu bursztynu, co najmniej od triasu (230 mln lat temu). Dwa warunki muszą wystąpić przede wszystkim: drzewa...
Thumb_8-kolor-bursztynu

Kolory bursztynu

05-07-2016
Naturalny, nie zwietrzały bursztyn jest barwy jasnożółtej lub miodowo-żółtej. Taka była prawdopodobnie świeża żywica. Ciemniejsze tony, aż do koloru mocnej herbaty, powstały później...