Wiadomości o bursztynie

Bursztyn to nie tylko...
      Bursztyn to nie tylko walory dekoracyjne; to materiał o metafizycznych właściwościach dla fizycznej ochrony.  Potocznie nazywany kamieniem, z merytorycznego punktu widzenia nim nie jest – to nie...
Powstawanie inkluzji
      Lepka żywica cieknąca po drzewie była śmiertelną pułapką dla wielu stworzeń. Jednak ogół inkluzji bursztynu bałtyckiego nie odzwierciedla składu fauny eoceńskich lasów bursztynowych, lecz...
Skład chemiczny bursztynu
Skład chemiczny bursztynu bałtyckiego nie został jeszcze w pełni wyjaśniony. Główna trudność polega stąd, że bursztyn nie daje się całkowicie rozpuścić w żadnym ze znanych rozpuszczalników; zaś właśnie...
Pozyskiwanie bursztynu
Jeden z najprostszych i pewnie najstarszych sposobów to zbieranie go na plaży, wyrzuconego przez morze, szczególnie po gwałtownych zimowych sztormach. Znaczne ilości bursztynu spoczywa w osadach na dnie i są wyrzucane...
 Skąd wzięła się nazwa...
W różnych językach, jego nazwy oddają te same jego właściwości - rzeczywiste lub wyobrażone - a zarazem świadczą, że od zarania swych dziejów, człowiek starał się przeniknąć tajemnice jego pochodzenia.Jedno...
Właściwości fizyczne...
Ciężar właściwy (gęstość) bursztynu (średnio 1,056g/cm3) jest nieco większy niż wody (1,00g/cm3). Oznacza to, że bursztyn opadnie na dno w czystej wodzie, ale będzie się unosił na powierzchni wody np. z dodatkiem...
Pochodzenie bursztynu...
Pliniusz Starszy (24 - 79 r. n.e.) w dziele Naturalis Historia, jako pierwszy wyraził opinie, że drzewem macierzystym bursztynu była sosna. Opinia ta została naukowo potwierdzona w ubiegłym wieku przez Goepperta, Berendta...
Kolory Bursztynu
Naturalny, nie zwietrzały bursztyn jest barwy jasnożółtej lub miodowo-żółtej. Taka była prawdopodobnie świeża żywica. Ciemniejsze tony, aż do koloru mocnej herbaty, powstały później jako rezultat utlenienia...
Inne żywice kopalne
W ciągu historii Ziemi wielokrotnie pojawiały się warunki sprzyjające powstawaniu bursztynu, co najmniej od triasu (230 mln lat temu). Dwa warunki muszą wystąpić przede wszystkim: drzewa wydzielające żywicę w dużych...